fbpx
peuteropvang-kindereijk

Peuteropvang

Is uw peuter een echte ridder of prinses?

Vind jouw peuter het heerlijk om zich te verkleden als een echte ridder of prinses? Het is een manier voor peuters om de wereld te verkennen en te ontdekken. Onze peuteropvang is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Ze houden van bewegingsliedjes , maar groeien ook in hun ontwikkelingsgebieden. Een nieuw avontuur begint bij De Kindereijk!

peuteropvang-team-kinderijk
Het team

Ons team van pedagogisch medewerkers leren de kinderen vaardigheden die bijdragen aan hun ontwikkeling. Zo leren ze in hun spel rekening te houden met elkaar, maar leren ook nieuwe woorden bij de thematafel of tellen in alledaagse situaties. Door continu de interesses van kinderen aan te spreken ontwikkelen zij zich op zowel sociaal-emotioneel, motorisch als cognitief vlak. Hierbij wordt “Peuterplein” gevolgd in het dagelijkse programma, een gecertificeerde methode voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie.

peuteropvang-feest
Samen maken we er een feestje van!

Tijdens de ontwikkeling van een peuter vormen de ouders een veilige basis en omgeving. We vinden het dan ook belangrijk om ouders hierin te betrekken. Ouders worden dan ook regelmatig uitgenodigd om mee te kijken op de groep of deel te nemen aan ouder-kind activiteiten.

Voorleesmomenten, knutselactiviteiten of om samen een spelletje te doen. De betrokkenheid van ouders heeft ene positieve invloed op het leerproces van het kind. Samen maken we er dan ook een feestje van om de opvoeding en ontwikkeling van jouw kind te stimuleren.

Een top kinderdagverblijf! De medewerkers zijn zorgzaam en betrokken bij de opvoeding van de kinderen. Ondanks dat onze dochter even moest wennen heeft ze het nu erg naar haar zin.

Daria Ghiani ~ ouder
over-peuteropvang-kindereijk
Over peuteropvang

Je peuter is twee ochtenden in de week welkom bij onze peuteropvang. Er kan gekozen worden voor de maandag-, dinsdag- woensdag- en donderdagochtend. De kinderen kunnen tussen 8.45 en 9.00 uur gebracht worden en om 12.45 uur wordt het dagprogramma afgesloten. De tijden zijn aangesloten op de schooltijden van eventuele oudere broers en/of zussen. Wij zijn 40 schoolweken geopend (muv nationale feestdagen).

De kosten voor het gebruik van de peuteropvang zijn inkomensafhankelijk. De belastingdienst en de gemeente betalen ook een gedeelte. Gemeente Waalwijk heeft een filmpje gemaakt waarin u op gemakkelijke wijze de financiering kunt zien: www.waalwijk.nl/peuteropvang

peuteropvang-plus-kindereijk
Peuteropvang +

Soms heeft je kind wat extra ondersteuning nodig in de voorbereiding op het basisonderwijs. Het is dan mogelijk om de peuteropvang te verbreden naar 4 dagdelen, onze peuteropvang PLUS.

Hierbinnen is er extra aandacht voor bijvoorbeeld taalontwikkeling, maar ook op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief vlak. Onze medewerkers zorgen dat jouw kind optimale ondersteuning krijgt om zo een goede start te maken in het basisonderwijs. Dit doen we samen met de ouders waarbij doelen bepaald worden om spelenderwijs deze ontwikkeling in gang te zetten.

Voor peuteropvang PLUS is een VVE-indicatie nodig van het consultatiebureau (vanaf 2,5 jaar). De kosten zijn gelijk aan de reguliere peuteropvang. De derde en vierde ochtend worden namelijk door de gemeente gesubsidieerd. Wanneer je als ouder Paswijzerhouder bent en je kind heeft een VVE-indicatie, is de peuteropvang kosteloos.

Aanmelden

Wil je jouw ridder of prinses onderbrengen bij onze peuteropvang? Ouders zijn welkom voor een eerste kennismaking en rondleiding. We lichten dan graag onze werkwijze toe en kunnen eventuele vragen beantwoorden.

Al vanaf de 1e verjaardag van je kind kun je je kind inschrijven. Dit kan via ons inschrijfformulier.

Zodra je kind 2 is geworden komt hij of zij in aanmerking voor plaatsing. Wij nemen dan contact op en plannen een gesprek in om jouw kind beter te leren kennen.

Voor eventuele vragen over het indienen van de aanvraag of kosten, kun je altijd contact opnemen met ons en we helpen je er graag mee verder.