fbpx
bso-kindereijk

Buitenschoolse opvang

Voor ieder kind een feestje!

Heerlijk ravotten in onze belevingstuin? Of juist een creatieve middag? Na een hele dag school zijn kinderen toe aan een moment van ontlading. De Kindereijk zorgt dat het voor elk kind een feestje wordt!

Onze buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Een grote leefruimte met verschillende speelhoeken zorgt ervoor dat jouw kind zijn energie kwijt kan, maar beschikt ook over rustige hoeken waar een kind zichzelf even kan terugtrekken. Wij vinden het belangrijk dat jouw kind vooral zichzelf mag én kan zijn buiten schooltijd!

bso-buiten-spelen
Lekker naar buiten!

Er is niks fijner voor kinderen dan lekker buiten te spelen. In onze natuurtuin worden de kinderen uitgedaagd om te ontdekken en met elkaar het spel aan te gaan. Springen op de trampoline, spelen inde zandbak of juist voor de iets oudere kinderen voetballen op ons eigen voetbalveldje!

Animatie

Bij De Kindereijk is elk kind vrij om te kiezen wat hij of zij gaat doen buiten schooltijd. Samen met ons team bedenken we verschillende activiteiten die gekozen kunnen worden. Dit varieert van sport en spel tot bak- en knutselactiviteiten die gekoppeld worden aan actuele thema’s. Daarnaast kan elk kind zich wekelijkse aanmelden voor speciale sport en spel activiteiten die een van onze medewerkers begeleid.

bso-kindereijk-buiten
Jouw kind groeit, bij De Kindereijk!

Wij vinden het belangrijk om elk kind als individu te benaderen met eigen behoeften en initiatieven. Daarbij bieden we een veilige basis, een “thuis” waar ze kunnen ontspannen, met een team van vaste gezichten waardoor de kinderen al snel een band opbouwen.

Onze medewerkers bieden een luisterend oor en zorgen voor een positieve benadering waardoor jouw kind ook buiten schooltijd “groeit”!

Kinderraad

Kinderen hebben vaak verrassende ideeën, een nieuwe kijk op dingen waar ouders toch vaak anders naar kijken. Daarom heeft onze BSO een kinderraad die bestaat uit een aantal van onze BSO kinderen. Zij mogen meedenken in de ontwikkeling van onze BSO en natuurlijk mogen alle kinderen een idee stoppen in de ideeënbus. Dit kan vaak uiteenlopen van de aanschaf van nieuwe materialen tot activiteiten en/of regels.