Peuteropvang

Is uw peuter een echte ridder of prinses? Of juist een torenbouwer of danser(es)? Peuteropvang van De Kindereijk biedt ruimte voor fantasie en creativiteit en combineert dit met het opdoen van voorschoolse vaardigheden. Onder begeleiding van pedagogisch medewerkers leren de kinderen spelenderwijs vaardigheden waar zij van groeien!

 

Zo leren zij rekening met elkaar te houden in het spel, nieuwe woorden bij de thematafel en worden dagelijkse momenten gebruikt om te leren tellen. Alle ontwikkelingsgebieden (sociaal-emotioneel, spel, taal, rekenen, motoriek en cognitie) komen aan bod. Doordat ingegaan wordt op de interesses en belevingswereld van de kinderen staan zij open om te leren. We maken in ons dagelijkse programma gebruik van ‘Peuterplein’, een gecertificeerde methode voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE).

 

Peuteropvang in het kort:

  • Ontwikkelingsgerichte opvang voor 2- tot 4-jarigen
  • Samen spelen, ontdekken, leren en genieten
  • Uitdagend activiteitenaanbod
  • Voorbereiding op de basisschool
  • Twee tot vier dagdelen opvang
  • Openingstijden sluiten aan op schooltijden
  • Gepassioneerde en professionele pedagogisch medewerkers
  • Samenwerking met ouders en basisscholen
  • In het centrum van Waalwijk
  • Zeer royale binnen en (overdekte) buitenruimtes