Beleid

Visie

Bij De Kindereijk bieden we kinderen de ruimte om zich in eigen tempo te ontwikkelen. Hierbij spelen veiligheid, stabiliteit en geborgenheid een belangrijke rol. We kijken dan ook goed naar de behoefte van het kind en hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Natuurlijk gaan wij graag de dialoog aan om de opvang daar waar nodig te optimaliseren.

 

Ouderbeleid

De opvoeding thuis en op het kinderdagverblijf moeten zo goed mogelijk worden afgestemd. Wij vinden het belangrijk veel ruimte te bieden aan ouders voor de uitwisseling van informatie, verwachtingen en opvoedingsideeën. Onze medewerkers nemen de tijd voor u bij het brengen en ophalen om samen de dag door te spreken. Daarnaast zullen er jaarlijks meerdere ouderavonden georganiseerd worden.

VVE

Binnen De Kindereijk wordt er gewerkt met het Voor en Vroegschools Educatieprogramma Peuterplein. Deze methode is opgebouwd uit 8 aansprekende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Een thema zal ongeveer 6 weken duren en is opgebouwd uit activiteiten die dagelijks door onze pedagogisch medewerkers worden aangeboden. De thema’s van Peuterplein zijn lente, zomer, water, huisdieren, herfst, winter, je lichaam, familie. Peuterplein heeft een doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.